Geloofsbasis

God is de Schepper van het leven, de aarde en het universum. Hij is eeuwig, alomtegenwoordig en almachtig. Zijn plan voor de redding van de wereld, voor elk mens, is volmaakt. Hij redt ons van de zonde en de dood, door het geloof in Jezus Christus. God bestaat uit drie personen, God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest.

Jezus Christus is de Zoon van God. Hij werd geboren uit de maagd Maria, Hij leefde zonder zonden als mens en sprak over een nieuw koninkrijk. Tijdens zijn tijd op aarde werd dit nieuwe koninkrijk zichtbaar door talloze daden, wonderen, genezingen en verkondiging.

Jezus stierf vrijwillig aan het kruis op Golgotha ter vergeving van onze zonden. Hij stond op uit de dood op de derde dag, voer op naar de hemel. Hij zal weer terugkeren naar de aarde om zijn koninkrijk permanent te vestigen.

De Heilige Geest is een trooster en een bemoediger. Hij verving de natuurlijke aanwezigheid van Jezus door zijn geestelijke aanwezigheid bij elke gelovige. Hij helpt de gelovige te leven naar Gods wil en om Gods stem te verstaan. De Heilige Geest geeft kracht en hulp om je gaven en talenten in te kunnen zetten voor je persoonlijke leven en voor de mensen om je heen.

De Bijbel is het door God geïnspireerde woord. De Bijbel is betrouwbaar, onfeilbaar en toepasbaar voor de situaties in ons dagelijks leven. God maakt zichzelf bekend, door de Bijbel, aan mensen.

De kerk bestaat uit mensen, is niet gebonden aan een gebouw of een organisatie. Het betreft alle gelovigen die hun leven verankerd hebben in Jezus. Over de hele wereld zien we lokale kerken, plaatsen waar gelovigen samenkomen om hun geloof samen te beleven en uit te leven. Kom en Zie Kerk wilt een lokale kerk zijn die van betekenis is voor haar bezoekers en haar omgeving.

Redding is Gods geschenk van bevrijding van zonde en oordeel. De mens is niet in staat haar eigen leven zo te verbeteren of aan kan passen om een Heilig God te kunnen ontmoeten. Als je Gods geschenk van genade aanneemt kun je redding ervaren. Je ontvangt redding als je je bekeert voor God en je vertrouwen stelt op Jezus, die voor je zonden is gestorven. Bekeren betekent je afwenden van je oude en zondige leven en je geloof stellen in Jezus. Je hoeft je leven niet meer alleen te leven, maar God zelf zal je helpen. Een prachtig vooruitzicht is dat je na de dood niet zult sterven, maar eeuwig leeft. Eeuwig leven met God begint op het moment dat je Jezus Christus in je leven aanneemt door geloof.