Leidersteam

 

 

 

 

 

 

 

De dagelijkse leiding van Kom en Zie Kerk ligt in handen van de voorgangers: Bart en Katia Havenaar.

Samen met het leidersteam zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het geestelijke klimaat in onze kerk.