Leidersteam

 

 

 

 

 

 

 

De dagelijkse leiding van Kom en Zie Kerk ligt in handen van de voorgangers Bart en Katia Havenaar.

Samen met het leidersteam zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het geestelijke klimaat in onze kerk.