Kom en Zie Helpcenter

Het Kom en Zie Helpcenter is een regionale non-profit hulporganisatie met een eigen stichting en bestuur.  Kom en Zie Helpcenter  en Kom en Zie Kerk zijn wel samen met elkaar verbonden.  Veel vrijwilligers komen uit de kerk en we werken samen vanuit dezelfde overtuiging:

Het Kom en Zie Helpcenter is erop gericht om mensen in nood praktische hulp aan te bieden en hen te ondersteunen op weg naar herstel door zelfredzaamheid.

Iedereen die door welke omstandigheden dan ook ondersteuning nodig heeft in eerste levensbehoeften zoals eten of kleding is welkom en wordt  geholpen. Om voor ondersteuning op langere termijn in aanmerking te komen zal middels een ‘intakegesprek’ in kaart worden gebracht welke hulp nodig is. Het hulpaanbod van Kom en Zie Helpcenter is heel divers. Denk naast het verstrekken van eten, drinken of kleding ook aan schuldhulpverlening, hulp bij het zoeken naar werk, psychosociale begeleiding, of activering van een gezond dagritme. 

Voor meer informatie zie www.komenziehelpcenter.nl