Leidersteam

Als leidersteam zijn wij verantwoordelijk voor de  dagelijkse gang van zaken en het geestelijk klimaat in Kom en Zie Kerk. 

Ons team: 

Betty Thomassen,  Ben & Naomi Funk, Martien Klabbers

 

Maarten Middelveld