Geloofsbasis

God is de Schepper van het leven, de aarde en het universum. Hij is eeuwig, alomtegenwoordig en almachtig. Zijn plan voor de wereld, voor elk mens, is volmaakt. Hij redt ons van zonde, en dood, door geloof in Jezus Christus. God  maakt zich aan ons bekend als God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest.

Jezus Christus is de Zoon van God. Hij werd geboren uit de maagd Maria, Hij leefde zonder zonde als mens en sprak over een nieuw koninkrijk. Tijdens zijn tijd op aarde verkondigde Jezus dit nieuwe koninkrijk en maakte dit zichtbaar door wonderen, genezing en bevrijding. 

Jezus stierf vrijwillig aan het kruis op Golgotha. Hij stond op uit de dood op de derde dag. Zijn hemelvaart was veertig dagen later. Hij zal weer terugkeren naar de aarde om zijn koninkrijk  definitief te vestigen.

De Heilige Geest troost en bemoedigd ons. Hij vervangt de aanwezigheid van Jezus door zijn geestelijke aanwezigheid in ieder gelovige. Hij helpt de gelovige Gods stem verstaan en naar Zijn wil te leven. De Heilige Geest geeft kracht en hulp om je gaven en talenten in te zetten voor je persoonlijke leven en voor de mensen om je heen.

De Bijbel is het door God geïnspireerde woord. De Bijbel is betrouwbaar en toepasbaar in ons dagelijks leven. Het doel van  Bijbellezen is God beter leren kennen. 

De kerk bestaat uit mensen en is niet gebonden aan een gebouw of een organisatie. De kerk zijn alle gelovigen die hun leven verankerd hebben in Jezus. Over de hele wereld zien we lokale kerken  waar gelovigen samenkomen om hun geloof samen te beleven en uit te leven. Kom en Zie Kerk wil een lokale kerk zijn die van betekenis is voor haar bezoekers en omgeving.

Redding is Gods geschenk van bevrijding van zonde en oordeel. De mens is niet in staat zijn leven zonder hulp van  God zo te verbeteren of aan te passen om een Heilig God te kunnen ontmoeten. Gods genade wordt ieder mens aangeboden als een geschenk. Redding wordt jouw deel als je zijn geschenk aanneemt en terugkeert naar God door je vertrouwen te stellen in Jezus. Jezelf bekeren betekent je afwenden van je oude  leven en een ‘nieuw leven’ beginnen samen met Jezus.  Je hoeft je leven niet meer alléén te leven, maar God zelf zal je helpen. Een prachtige belofte is dat je eeuwig leven ontvangt. Eeuwig leven met God begint op het moment dat je Jezus Christus aanneemt door geloof.